Styrelseordförande

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. Sanna Detlefsen har arbetat på Linköpings Stadsmission sedan 2003, som områdeschef sedan 2010 och som direktor sedan 2016. Under flera år har hon kombinerat chefskap med att arbeta med behandling, främst för kvinnor med beroendeproblematik och våldsutsatthet. Sanna är beteendevetare i grunden, och har bland annat arbetat förebyggande med frågor kring självmord.

Ordinarie ledamöter

Annalie Welin, direktor Eskilstuna Stadsmission. Tidigare utvecklingschef med ansvar för de sociala enheterna. Har en bakgrund inom privat vård och omsorg främst gällande HVB samt beroendevård utifrån skilda målgrupper med uppdrag som föreståndarskap samt regionchefsuppdrag.

Lars Durfelt,  Tf direktor Göteborg Stadsmission sen 2022.

Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission. Susanne Lundström har jobbat i organisationen sedan 2010. Hon har en bakgrund från näringslivet som CEO inom livsmedelsbranschen och med erfarenhet från ekonomi, service och marknad.

Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission. Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.

Sandra Grahn, Tf direktor Skåne Stadsmission sen 2022.

Sara Rosberg, Tf direktor Umeå Stadsmission sen 2022.

Maja Hvarfner, direktor Uppsala Stadsmission. Maja har arbetat som präst i Halmstad och Stockholm. Innan hon studera till präst arbetade hon på arbetsplatser inom företagshälsovården och på Alecta. Hon har också arbetat på Försäkringskassan som samordnare av rehabiliteringsinsatser och på Socialtjänsten i Köping. Maja Hvarfner klev in som direktor i april 2022.

Emma Sohlberg, direktor Västerås Stadsmission sen 2022.

Fredrik Karlsson, direktor Örebro Stadsmission. Statsvetare med bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och humanitär respons. Tidigare direktor för Global Challenges Foundation. Fredrik är också konsult åt studieförbundet Bilda i ett projekt om strategiskt socialt arbete utifrån den lokala församlingen.

Suppleanter

Tomas Carlström, Göteborg Kyrkliga Stadsmission. Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016.

Katarina Borgemo, Kalmar Stadsmission. Katarina är diakon och verksamhetsansvarig för Hands On på Kalmar Stadsmission, har tidigare arbetat som församlingsdiakon och förskolechef.

Kerstin Ellis, Linköpings Stadsmission. Kerstin är administrativ chef på Linköpings Stadsmission sedan 2016 och har lång och gedigen erfarenhet som ekonomichef inom Skatteverket, Luftfartsverket och från privat näringsliv.

Pernilla Jonsson, Skåne Stadsmission. Pernilla har lång erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från bl a Sydsvenskan och Studentlitteratur. Senast som marknadsansvarig på Barnfonden med ansvar för varumärke och värvning av givare.

Marie Olofsson, Stockholms Stadsmission. Marie är administrativ chef sedan 2018 och har lång erfarenhet bland annat från JLL, Manpower, Telia och Helsingborgs stad. Hon har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Johanna Rudmark Hagström, Uppsala Stadsmission. Utbildad socionom med erfarenhet av socialt arbete samt projektledning. Mångårig chefserfarenhet från kommun inom socialt arbete, LSS och hälso- och sjukvård. Anställd sedan aug 2019 som socialchef på Uppsala Stadsmission.

Mikko Nolvi, Västerås Stadsmission. Erfarenhet från LSS och HVB. Anställd på Västerås Stadsmission sedan våren 2015. TF Enhetschef för dag och ungdomsverksamheten sedan 1 December 2020.

Elin Gert, koordinator Örebro Stadsmission. Kandidatexamen i teologie. Bland annat erfarenhet av att ha arbetat som pastor, projektledare för nationella event på Evangeliska Frikyrkans huvudkontor och som bidragshandläggare. 25 års erfarenhet från ledaruppdrag inom ideella sektorn och civilsamhället.

Pernilla Fredriksson, Umeå Stadsmission. Utbildad pedagog med magisterexamen i engelska samt bibliotek- och informationsvetenskap. Har jobbat som lärare, behandlingspedagog, handledare, projektledare/familjestödjare och verksamhetsutvecklare inom organisationen sedan 1999.

Valberedning

Sammankallande

Lars G Linder, ordförande Eskilstuna Stadsmission,
lars.g.linder@eskilstunastadsmission.se

Ledamöter

Eva Eriksson, ordförande, Göteborg Stadsmission
Peter Wänehag, ordförande, Kalmar Stadsmission
Pether Nordin, ordförande, Linköpings Stadsmission
Carina Brorman, ordförande, Skåne Stadsmission
André Andersson, vice ordförande, Stockholms Stadsmission
Thomas Pettersson, ordförande, Umeå Stadsmission
Erik Eckerdal, ordförande, Uppsala Stadsmission
Ola Söderberg, ordförande, Västerås Stadsmission
Björn Cedersjö, ordförande, Örebro Stadsmission